Nhà đầu tư

Ông Lâm Vĩnh Giang / Co-founder and Managing Director of Rising Dragon Associates (RDA Vietnam)

Ông Lâm Vĩnh Giang là người đồng sáng lập và cũng là giám đốc chiến lược của RDA Vietnam - là một công ty quản lý đầu tư đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng ở Việt Nam. Kinh nghiệm toàn cầu của công ty kết hợp với một sự hiểu biết địa phương độc đáo và mạng lưới cho phép RDA cung cấp giá trị tối đa cho cả các nhà đầu tư và các công ty đầu tư.

Ông Đoàn Hữu Đức / Founder and chairman of Vietnam Consulting Group ( VCG)

Ông Đoàn Hữu Đức là người sáng lập cũng như là giám đốc điều hành tại Vietnam Consulting Group (VCG) là công ty tư nhân Việt Nam đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị chuyên nghiệp và thuê ngoài cho cả khối công và tư tại Việt Nam trong gần hai thập kỷ, thực hiện: phát triển Kinh tế Địa phương, Phát triển Kinh doanh, Các dịch vụ thuê ngoài khác.

Ông Tôn Hoàng Thuận Anh / Co-Founder, chairman and CEO of Aqua Viet

Ông Tôn Hoàng Thuận Anh là CEO, đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của Aqua Việt Nam – Công ty chuyên cung cấp máy lọc nước sử dụng công nghệ lọc tốt nhất để giảm thiểu tối đa các chất gây ô nhiễm nước trong khi vẫn để lại các khoáng chất có lợi như canxi, magie và kali trong nước.

Ông Đỗ Hồng Phúc / Co-Founder and chairman of MIG investment

Ông Đỗ Hồng Phúc là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của MIG Investment - công ty đầu tư Tài chính, chuyên về một số ngành như Tài chính, thương mại, Công nghệ thông tin, Bất động sản và Dự án khởi nghiệp.