Diễn giả

Bà Ngô Phương Anh / CEO DEPMAKER - TOT IPP - VICE DIRECTOR JA VIETNAM/

Hướng dẫn các bạn thí sinh kỹ năng mô phỏng dự án trong việc xây dựng một mô hình kinh doanh thích hợp vào ngày 7/12/2018

Ông Lê Tấn Lộc / Former CEO Sacombank

Chia sẻ “ câu chuyện khởi nghiệp” tại vòng training vào ngày 04/12/2018

Ông Nguyễn Minh Thảo / CEO UMBALA

Chia sẻ “ câu chuyện khởi nghiệp” tại vòng training vào ngày 04/12/2018

Bà Mai Kim Thoa / CEO AFS Limited - Official Reseller BOS in Vietnam

Chia sẻ “ Chiến lược Đại dương xanh” tại vòng training ngày 04/12/2018

Ông Nghiêm Minh Đức / Country Manager Aegis Partners

Chia sẻ “ Hành trình của khách hàng” tại vòng training ngày 05/12/2018

Ông Cao Xuân Lãnh / Former CEO Eximbank

Chia sẻ “ Khía cạnh tài chính trong khởi nghiệp” tại vòng Training ngày 06/12/2018

Ông Trần Thanh Tâm / Investment Manager ICM

Chia sẻ “ Kỹ năng định giá Startup” tại vòng Training ngày 07/12/2018

Bà Nguyễn Thị Mai Hương / CEO Color Pencils

Chia sẻ “ Kỹ năng thuyết trình/ đàm phán” tại vòng Training ngày 11/12/2018