Đơn vị tổ chức
Nhà dồng hành
Nhà tài trợ kim cương

 

Bảo trợ thông tin
Nhà tài trợ đồng
Nhà tài trợ khác

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Đại học Hoa Sen
Số 08 Nguyễn Văn Tráng,
Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh

 

XEM THÊM